Komunikacijske i prezentacijske vještine

Trening će Vam omogućiti bolje razumijevanje načina na koji ljudi komuniciraju, kako donose odluke, kako primaju informacije iz okoline te kako ih obrađuju u svom umu. To će Vam dati prednost u komunikaciji jer ćete moći predvidjeti klijentovo ponašanje te otkriti njegove potrebe i tako svoje informacije moći prenijeti na pravi način koji će Vas dovesti do željenih rezultata. Značenje komunikacije je ono što je sugovornik čuo i kako vas je shvatio, a ne ono što ste vi rekli. Komunikacija je vještina koja se može naučiti.

Komunikacijske i prezentacijske vještine Inga Lalić

Što je poslovni bonton?

Bonton se obično definira kao skup pravila za ponašanje u društvu i znači pristojno i uljudno ponašanje. Nije dovoljno znati samo kako se pozdravljamo, sjedimo za stolom, odijevamo se i sl. Bit je da se pravila bontona i standardi usvoje tako da postanu dio vlastitog ponašanja. Pažnja i poštovanje koje ukazujemo ljudima u procesu komunikacije su prije svega pokazatelji primjernog odgoja i dobre volje.

Bonton u verbalnoj komunikaciji podrazumijeva odgovornost prema izgovorenoj, a pogotovo danoj riječi. Sve što kažemo ili izjavimo ima određenu težinu i značaj. Etika je znanost o moralu, objašnjava nam što je moralno i prihvatljivo, a što nije. Načela i norme ljudskog ponašanja i djelovanja i njihova uloga u društvenom i osobnom životu pojedinca.

Trening je interaktivan što znači da svaki polaznik prolazi kroz niz vježbi i zadataka te tako usvojeno znanje i vještine može odmah primjenjivati u svom svakodnevnom radu.

Teme koje prolazimo na treningu:

 • komunikacijski model
 • kako primamo i obrađujemo informacije iz okoline
 • reprezentacijski sustavi i karakteristike
 • verbalna komunikacija
 • neverbalna komunikacija
 • osjetilna izoštrenost
 • Miltonov model (hipnotički jezični obrasci)
 • rapor
 • zrcaljenje
 • meta model
 • perceptivne pozicije
 • usklađivanje
 • praćenje
 • značajke poslovnog bontona
 • etika na radnom mjestu
 • vježbe


Javni nastup i prezentacijske vještine

Vještine prezentacije su jedne od važnijih poslovnih vještina koje se u modernom poslovanju zahtjevaju od zaposlenika u skoro svim segmentima i na skoro svim radnim pozicijama. Prezentacija je bilo koja vrsta izlaganja, prezentiranja nekog sadržaja. To može biti: intervju za posao, držanje motivacijskog govora pred punom dvoranom slušatelja, prezentacija novog proizvoda kupcima itd.

Najbitnija stvar svake prezentacije je priprema. Pod pripremom podrazumijevamo: definiranje publike, odnosno slušatelja, definiranje cilja prezentacije, definiranje i odabir sredstava koja ćemo koristiti. Publika predstavlja ciljani auditorijum, odnosno ciljanu grupu kojoj želimo da prodamo svoj proizvod, uslugu, svoje vještine i znanje za posao itd. Ona mora biti pažljivo definirana i odabrana, jer svi daljnji koraci zavise od nje. Cilj bilo koje prezentacije bi trebao da bude veoma jednostavan i direktan.

Definiranjem cilja prezentacije kao prvog koraka u procesu izrade bit ćete u mogućnosti da dostignete jedan ili više od pet osnovnih ciljeva svake prezentacije:

 • instrukcije: informiranje ili učenje slušatelja o nekoj temi
 • inspiracija: inspiriranje ili motiviranje slušatelja da poduzmu određenu akciju
 • uvjeravanje: uvjeravanje ili prodaja određene točke gledišta slušateljima
 • stimulacija: stimuliranje diskusije i debate među slušateljima
 • uživanje: unošenje zabavnih elemenata u komunikaciju s publikom tijekom prezentacije

 

U tijeku prezentacije mogu se koristiti razna sredstva i tehnologije koje mogu povećati vrijednost prezentacije ukoliko se koriste na pravi način i sa svrhom.

Svrha treninga jest da ono što želimo reći strukturirano prezentiramo na načine da nas slušatelji, klijenti, djelatnici razumiju i da ih zainteresiramo za to što govorimo. Također se bavimo našim stanjima i emocijama koje se javljaju u prezentaciji. Koristimo i tehnike za prevladavanje treme kod javnog nastupa gdje nam najbolje rezultate daje wingwave coaching. Cilj je uspostaviti željno stanje u kojem se osjećamo ugodno, sigurno i samopouzdano i kako te karakteristike integrirati u naš stav i neverbalnu komunikaciju.

Teme koje prolazimo na treningu:

 • lingvističke pretpostavke
 • perceptivne pozicije
 • kongruencija i nekongruencija (vjerodostojnost)
 • definiranje stanja
 • krug izvrsnosti
 • pripreme za prezentaciju
 • najvažnija pravila uspješne prezentacije
 • javni nastup i savladanje treme
 • vizualiuacija
 • vježbe disanja
 • kako popraviti govor tijela
 • izgradnja rapora s publikom
 • tehnika prezentacije 4MAT sustav
 • feedback
 • vježbe i zadaci

 

Poslovne treninge kreiram prema Vašim potrebama. Nazovite na 0914444403, pošaljite mail na info@ingalalic.com ili ispunite kontakt formu. Pogledajte reference.

Mogu se organizirati cjelodnevni ili poludnevni treninzi kod vas u vašim prostorima ili se mogu organizirati u sklopu team buildinga.

Radim i individualne treninge 1:1

Cijena 1. sata treninga za grupu iznosi 1.000 kn + PDV

Cijena 1. sata treninga 1:1 iznosi 600 kn + PDV