Komunikacijske i prezentacijske vještine

Komunikacijske vještine - trening za vas i vaš tim. Vještina koja se mora naučiti.

Trening će Vam omogućiti bolje razumijevanje načina na koji ljudi komuniciraju, kako donose odluke, kako primaju informacije iz okoline te kako ih obrađuju u svom umu.
To će Vam dati prednost u komunikaciji jer ćete moći predvidjeti klijentovo ponašanje te otkriti njegove potrebe i tako svoje informacije moći prenijeti na pravi način koji će Vas dovesti do željenih rezultata. Značenje komunikacije je ono što je sugovornik čuo i kako vas je shvatio, a ne ono što ste vi rekli.

Što je poslovni bonton?

Bonton se obično definira kao skup pravila za ponašanje u društvu i znači pristojno i uljudno ponašanje. Nije dovoljno znati samo kako se pozdravljamo, sjedimo za stolom, odijevamo se i sl. Bit je da se pravila bontona i standardi usvoje tako da postanu dio vlastitog ponašanja. Pažnja i poštovanje koje ukazujemo ljudima u procesu komunikacije su prije svega pokazatelji primjernog odgoja i dobre volje.

Bonton u verbalnoj komunikaciji podrazumijeva odgovornost prema izgovorenoj, a pogotovo danoj riječi. Sve što kažemo ili izjavimo ima određenu težinu i značaj. Etika je znanost o moralu, objašnjava nam što je moralno i prihvatljivo, a što nije. Načela i norme ljudskog ponašanja i djelovanja i njihova uloga u društvenom i osobnom životu pojedinca.

Trening je interaktivan što znači da svaki polaznik prolazi kroz niz vježbi i zadataka te tako usvojeno znanje i vještine može odmah primjenjivati u svom svakodnevnom radu.

Javni nastup i prezentacijske vještine

Vještine prezentacije su jedne od važnijih poslovnih vještina koje se u modernom poslovanju zahtjevaju od zaposlenika u skoro svim segmentima i na skoro svim radnim pozicijama. Prezentacija je bilo koja vrsta izlaganja, prezentiranja nekog sadržaja. To može biti: intervju za posao, držanje motivacijskog govora pred punom dvoranom slušatelja, prezentacija novog proizvoda kupcima itd.

Najbitnija stvar svake prezentacije je priprema. Pod pripremom podrazumijevamo: definiranje publike, odnosno slušatelja, definiranje cilja prezentacije, definiranje i odabir sredstava koja ćemo koristiti. Publika predstavlja ciljani auditorijum, odnosno ciljanu grupu kojoj želimo da prodamo svoj proizvod, uslugu, svoje vještine i znanje za posao itd. Ona mora biti pažljivo definirana i odabrana, jer svi daljnji koraci zavise od nje. Cilj bilo koje prezentacije bi trebao da bude veoma jednostavan i direktan.

Definiranjem cilja prezentacije kao prvog koraka u procesu izrade bit ćete u mogućnosti da dostignete jedan ili više od pet osnovnih ciljeva svake prezentacije:

 •   informiranje ili učenje slušatelja o nekoj temi
 •   inspiriranje ili motiviranje slušatelja da poduzmu određenu akciju
 •   uvjeravanje ili prodaja određene točke gledišta slušateljima
 •   stimuliranje diskusije i debate među slušateljima
 •   unošenje zabavnih elemenata u komunikaciju s publikom tijekom prezentacije

U tijeku prezentacije mogu se koristiti razna sredstva i tehnologije koje mogu povećati vrijednost prezentacije ukoliko se koriste na pravi način i sa svrhom.

Svrha treninga jest da ono što želimo reći strukturirano prezentiramo na načine da nas slušatelji, klijenti, djelatnici razumiju i da ih zainteresiramo za to što govorimo. Također se bavimo našim stanjima i emocijama koje se javljaju u prezentaciji. Koristimo i tehnike za prevladavanje treme kod javnog nastupa gdje nam najbolje rezultate daje wingwave coaching. Cilj je uspostaviti željno stanje u kojem se osjećamo ugodnosigurno i samopouzdano i kako te karakteristike integrirati u naš stav i neverbalnu komunikaciju.

separator

Teme koje prolazimo na treningu:

 •   lingvističke pretpostavke
 •   perceptivne pozicije
 •   kongruencija i nekongruencija (vjerodostojnost)
 •   definiranje stanja
 •   krug izvrsnosti
 •   pripreme za prezentaciju
 •   najvažnija pravila uspješne prezentacije
 •   javni nastup i savladanje treme
 •   vizualiuacija
 •   vježbe disanja
 •   kako popraviti govor tijela
 •   izgradnja rapora s publikom
 •   tehnika prezentacije 4MAT sustav
 •   feedback
 •   vježbe i zadaci

Usmjerenost na praksu

Trening je vrlo interaktivan što znači da svaki polaznik prolazi kroz niz vježbi i zadataka kako bi primljeno znanje mogao odmah primjenjivati u svom svakodnevnom radu.
Najveću pozornost pridajem praktičnom radu gdje djelatnike organiziram u manje grupe i simuliramo stvarne situacije.
Na ovaj način svi uče, prolaze kroz iskustvo, dobivaju nove spoznaje i rješenja, jačaju svoju kreativnost i samopouzdanje. Za postizanje rezultata koristim slijedeće alate: testovi i upitnici, igre uloga, simulacije i timske vježbe.
U svom radu polazim od činjenice da polaznici poslovnih radionica već dolaze s određenim znanjem, iskustvom i stavom. Moja uloga je olakšati im proces učenja, pomoći im prihvatiti nove načine razmišljanja, nositi se s njihovim otporima prema promjenama.

Kontaktirajte me

Poslovne treninge kreiram prema Vašim potrebama. Nazovite na 0914444403, pošaljite mail na info@ingalalic.com ili ispunite kontakt formu.

Mogu se organizirati cjelodnevni ili poludnevni treninzi kod vas u vašim prostorima ili se mogu organizirati u sklopu team buildinga.

Cijena 1. sata treninga iznosi 1.000 kn + PDV
Optimalan broj polaznika 4 do 16 osoba.

POŠALJITE UPIT