Komunikacijske i prezentacijske vještine

Komunikacijske vještine - trening za vas i vaš tim. Vještina koja se mora naučiti.

Trening će Vam omogućiti bolje razumijevanje načina na koji ljudi komuniciraju, kako donose odluke, kako primaju informacije iz okoline te kako ih obrađuju u svom umu.
To će Vam dati prednost u komunikaciji jer ćete moći predvidjeti klijentovo ponašanje te otkriti njegove potrebe i tako svoje informacije moći prenijeti na pravi način koji će Vas dovesti do željenih rezultata. Značenje komunikacije je ono što je sugovornik čuo i kako vas je shvatio, a ne ono što ste vi rekli.

Što je poslovni bonton?

Bonton se obično definira kao skup pravila za ponašanje u društvu i znači pristojno i uljudno ponašanje. Nije dovoljno znati samo kako se pozdravljamo, sjedimo za stolom, odijevamo se i sl. Bit je da se pravila bontona i standardi usvoje tako da postanu dio vlastitog ponašanja. Pažnja i poštovanje koje ukazujemo ljudima u procesu komunikacije su prije svega pokazatelji primjernog odgoja i dobre volje.

Bonton u verbalnoj komunikaciji podrazumijeva odgovornost prema izgovorenoj, a pogotovo danoj riječi. Sve što kažemo ili izjavimo ima određenu težinu i značaj. Etika je znanost o moralu, objašnjava nam što je moralno i prihvatljivo, a što nije. Načela i norme ljudskog ponašanja i djelovanja i njihova uloga u društvenom i osobnom životu pojedinca.

Trening je interaktivan što znači da svaki polaznik prolazi kroz niz vježbi i zadataka te tako usvojeno znanje i vještine može odmah primjenjivati u svom svakodnevnom radu.

Javni nastup i prezentacijske vještine

Vještine prezentacije su jedne od važnijih poslovnih vještina koje se u modernom poslovanju zahtjevaju od zaposlenika u skoro svim segmentima i na skoro svim radnim pozicijama. Prezentacija je bilo koja vrsta izlaganja, prezentiranja nekog sadržaja. To može biti: intervju za posao, držanje motivacijskog govora pred punom dvoranom slušatelja, prezentacija novog proizvoda kupcima itd.

Najbitnija stvar svake prezentacije je priprema. Pod pripremom podrazumijevamo: definiranje publike, odnosno slušatelja, definiranje cilja prezentacije, definiranje i odabir sredstava koja ćemo koristiti. Publika predstavlja ciljani auditorijum, odnosno ciljanu grupu kojoj želimo da prodamo svoj proizvod, uslugu, svoje vještine i znanje za posao itd. Ona mora biti pažljivo definirana i odabrana, jer svi daljnji koraci zavise od nje. Cilj bilo koje prezentacije bi trebao da bude veoma jednostavan i direktan.

Definiranjem cilja prezentacije kao prvog koraka u procesu izrade bit ćete u mogućnosti da dostignete jedan ili više od pet osnovnih ciljeva svake prezentacije:

 •   informiranje ili učenje slušatelja o nekoj temi
 •   inspiriranje ili motiviranje slušatelja da poduzmu određenu akciju
 •   uvjeravanje ili prodaja određene točke gledišta slušateljima
 •   stimuliranje diskusije i debate među slušateljima
 •   unošenje zabavnih elemenata u komunikaciju s publikom tijekom prezentacije

U tijeku prezentacije mogu se koristiti razna sredstva i tehnologije koje mogu povećati vrijednost prezentacije ukoliko se koriste na pravi način i sa svrhom.

Svrha treninga jest da ono što želimo reći strukturirano prezentiramo na načine da nas slušatelji, klijenti, djelatnici razumiju i da ih zainteresiramo za to što govorimo. Također se bavimo našim stanjima i emocijama koje se javljaju u prezentaciji. Koristimo i tehnike za prevladavanje treme kod javnog nastupa gdje nam najbolje rezultate daje wingwave coaching. Cilj je uspostaviti željno stanje u kojem se osjećamo ugodnosigurno i samopouzdano i kako te karakteristike integrirati u naš stav i neverbalnu komunikaciju.

separator

Teme koje prolazimo na treningu:

 •   lingvističke pretpostavke
 •   perceptivne pozicije
 •   kongruencija i nekongruencija (vjerodostojnost)
 •   definiranje stanja
 •   krug izvrsnosti
 •   pripreme za prezentaciju
 •   najvažnija pravila uspješne prezentacije
 •   javni nastup i savladanje treme
 •   vizualiuacija
 •   vježbe disanja
 •   kako popraviti govor tijela
 •   izgradnja rapora s publikom
 •   tehnika prezentacije 4MAT sustav
 •   feedback
 •   vježbe i zadaci

Usmjerenost na praksu

Trening je vrlo interaktivan što znači da svaki polaznik prolazi kroz niz vježbi i zadataka kako bi primljeno znanje mogao odmah primjenjivati u svom svakodnevnom radu.
Najveću pozornost pridajem praktičnom radu gdje djelatnike organiziram u manje grupe i simuliramo stvarne situacije.
Na ovaj način svi uče, prolaze kroz iskustvo, dobivaju nove spoznaje i rješenja, jačaju svoju kreativnost i samopouzdanje. Za postizanje rezultata koristim slijedeće alate: testovi i upitnici, igre uloga, simulacije i timske vježbe.
U svom radu polazim od činjenice da polaznici poslovnih radionica već dolaze s određenim znanjem, iskustvom i stavom. Moja uloga je olakšati im proces učenja, pomoći im prihvatiti nove načine razmišljanja, nositi se s njihovim otporima prema promjenama.

Kontaktirajte me

Poslovne treninge kreiram prema Vašim potrebama. Nazovite na 0914444403, pošaljite mail na ili ispunite kontakt formu.

Mogu se organizirati cjelodnevni ili poludnevni treninzi kod vas u vašim prostorima ili se mogu organizirati u sklopu team buildinga.

Jednodnevni trening (8 sati edukacije)  1.500 eur + pdv

Optimalan broj polaznika 4 do 16 osoba.

POŠALJITE UPIT