Akademija

Osobni i poslovni razvoj, komunikacijske vještine, coaching, poslovne strategije, sve su to danas mantre mnogih uspješnih ljudi. Poslovne edukacije utječu na stvaranje navike učenja. Tako skupljamo znanje i kompetencije i o tome ovisi naš budući uspjeh i napredak. Stalan razvoj i spremnost na promjene potječu od cjeloživotnog učenja. Vrlo je lako u učenju vidjeti konačni ishod, a ne trajni proces. Razvoj ili stagnacija pa čak i nazadovanje, izravna su posljedica navika učenja i koliko novca, vremena i truda ulažemo u to. U tome se krije zamka. Smatrate li učenje ili promjene fazom, a ne načinom života?

Business Coaching Akademija - učinkovite coaching tehnike

Kako riješavati svakodnevne izazove, kako od tima izvući maksimum, kako motivirati zaposlenike, kako delegirati zadatke samo su neke od tema koje možete raditi koristeći Business Coaching u 6 koraka. Dobit ćete i 10 novih coaching tehnika koje će vam pomoći da u svom svakodnevnom radu budete što uspješniji.

Prijavite se na Akademiju 21.-22.09.2018. od 09.00 do 15.00h.

Saznajte više

Poslovna Akademija

Poslovna Akademija je edukacija namijenjena novim i malim poduzetnicima koji žele pokrenuti i reorganizirati te proširiti svoj posao. Najviše će vam pomoći da postavite vlastiti biznis na zdrave temelje kako bi donosio profit.

4 dana, IV modula, 24 sata poslovne edukacije

I modul počinje 12.10.2018. od 09.00 do 15.00h.

Saznajte više